Medeniyetler Çatışması: Kısa Fakat Eleştirel Bir Bakış

Medeniyetler çatışması tezi, temelde soğuk savaş sonrası dünya da artık işlevini yitirmiş olan çift kutuplu dünya paradigmasına bir alternatif olarak ortaya atılmıştır. Medeniyetler çatışması paradigmasına göre dünyanın geleceği, ideolojik ya da sınıfsal çatışmalardan ziyade daha yerel manada tanımlanan kültürel bazda çatışmalara sahne olacaktır.

İktidar Seçkinleri

Wright Mills Amerika’da orta sınıf bir ailenin Katolik çocuğu olarak dünyaya geldi. Teksas ve Winconsin üniversitelerinde eğitimini tamamladıktan sonra Columbia Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak akademik kariyerine devam etti. Burada politik bazı engellemeler ile karşılaşarak hak ettiği profesörlük unvanına 1956 yılına kadar ulaşamadı. Bu tür engellerden de anlaşılacağı gibi Mills’in kariyeri karmaşa dolu bir kariyerdir. O,…

Özgürlüğün Felsefesi: Yağma Kavramı

Koltuğunuzda oturup derbiyi izlerken bir grup Viking’in geldiğini ve Plazma TV’nizi aldığını hayal edin. Ne yapardınız? Devletin görevi mülkiyet haklarınızı korumak olduğundan, muhtemelen polisi arardınız. Şansınız yaver giderse, TV’nizi geri alır, Vikingleri adalete teslim eder, normal hayatınıza (?) geri dönerdiniz. Ta ki, üç ya sonra Vikinglerin hapisten kaçtığını öğrenen kadar. Bir sorun var.

Oligarşinin Tunç Yasası

Oligarşinin tunç yasası teorisi Birinci Dünya savaşından ve savaşın bir sonucu olarak ortaya çıkan karmaşık siyasal değişimlerden sonra Alman siyaset kuramcısı Robert Michels tarafında ortaya atılmıştır. İlk zamanlarında bir sosyalist ve Alman Demokrat parti üyesi olan Michels zamanla sosyalizmden uzaklaşarak sert bir eleştirmeni ve faşizmin açık bir destekçisi olmuştur.

Nispi Temsil Sistemi

Nispi Seçim Sistemi ‘’Nispi temsil’’ her partinin seçmenlerinden aldığı oy oranına göre milletvekilini meclise sokma hakkının tanındığı seçim sistemidir. Nispi sistem tam anlamıyla bir listeli seçim sistemidir. Bu sistemde tek kişi çıkartmak mantıken mümkün olmayıp seçim çevresi ne kadar küçülürse, yani milletvekilleri listesi ne kadar kısa olursa sistem o kadar adaletsiz olacaktır. Seçim çevresi büyüdükçe…

Temsil

Temsil Bizleri kim temsil ediyor? Seçilenlere bizi temsil edebileceklerini kim söyledi? Peki, oy atmadığım temsilci ya da parti beni temsil etmeli midir? Bizleri kimlerin temsil edeceği aslında eski bir konudur. İngiliz iç savaşında parlamento ve kral bunun savaşını vermişti. 19. ve 20. Yüzyıllarda aynı savaş farklı fraksiyonları ile devam etmişti. Acaba temsil, politika konusu üzerine…

Meşruiyet ve Devrim

Meşruiyet ve Devrim   Meşruiyet tartışmaları aslında çok eski zamanlardan beri olan siyasi zorunluluk sorunsalı ile alakalı bir durumdur. İnsanlar neden hükümetlere boyun eğer ya da neden devlete saygı göstermek, yasalara uymak zorundadır? Bakıldığında meşruiyet, modern siyasi dönemde ahlaki boyutlardan çok siyasi davranış ve inançlar ile anlaşılmaktadır. Yani insanların neden bir iktidara itaat etmeleri gerekir…

Kitle İletişim Silahları

Kitle İletişim Silahları Hepimiz ‘’Wag the Dog’’ filmini biliriz. Başkanın adamlarının çıkardığı bir savaş ve kazanılan seçimler anlatılır. Peki, savaşı gören oldu mu? Hayır! Bu yazımızda günümüzde kitle iletişim araçlarının insanlar üzerinde nasıl kullanıldığı ve siyasi anlamda iletişimin ne olduğunu anlamaya çalışacağız.

Siyasi Kültür ve Toplumsal Bakış

Siyasi kültür Bugün aslında insanoğlu siyasetin büyük bir bölümünün sadece kafasında var olduğunu kabul etmelidir. Sözgelimi bir siyasi ideoloji veya hükümete bakış açımız geleceğe karşı olan umutlarımız bunların hepsi bizim siyasetimizi var eden ama sadece beynimizin içinde dönen düşüncelerdir. Bu noktada algı pratik olandan daha önemli değildir demek aslında siyasi manada algının gerçeğin kendisi olduğunu…