Çoğunluk Sistemi

Seçim Sistemleri ‘’Seçim sistemleri’’ oyların milletvekili sayısına dönüştürülmesinin teknik usulleri ile alakalı bir konudur ayrıca seçim sistemi, seçimlerin nasıl gerçekleşeceğini belirleyen kurallar dizesidir. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse oy sayısı kaç milletvekilini meclise sokma hakkı tanımaktadır ve bu nasıl olacaktır ona bakıyoruz. Bu kurallar şu şekilde farklılık gösterir:

Muhafazakarlık

MUHAFAZAKÂRLIK NEDİR? JOHN KEKES Çeviren: Ali Kemal Yıldırım• GİRİŞ Muhafazakârlık siyasal bir ahlaktır. Siyasaldır çünkü bir toplumu iyi yapan siyasal düzenlemeleri amaçlamaktadır, ahlakidir çünkü bir toplumun, içinde yaşayan insanlara iyi -başkalarını hoşnut eden ve yararlı- yaşamlar sürmesini sağlaması halinde, o toplumun iyi olduğunu kabul eder. Kısmen, muhafazakârların muhafaza edilmesi gereken bir kısım siyasal düzenlemelerle ilgili…

Küresel Politika-5

21.Yüzyıl Dünya Düzeni Soğuk Savaş ardında iyimser ve idealizmin hâkim olduğu bir dünya bıraktı. Çift kutuplu dünyanın getirdiği doğu batı rekabeti ve nükleer yığılmadan kaynaklı yok olma korkusu artık geride kalmıştı. Doğu Avrupa’da komünizm çökerken genel manada dünyada bir Sovyet komünizmi gerilemesi başlamıştı. Buda sanki tek sesli bir dünyanın ortaya çıkmasına neden olacak gibi duruyordu.…

Küresel Politika-4

  DEĞİŞEN DÜNYA DÜZENİ 9 Kasım 1989’da Doğu Avrupalı göstericiler öfkeyle saldırdıkları Berlin Duvarını yıkarken aslında sadece bir duvar yıkmıyor aynı zamanda Soğuk Savaşın en büyük sembolünü ortadan kaldırıyorlardı. 1990 baharı itibari ile Irak saldırılarına karşı koymak için Kuveyt’te birleşirken bir ABD başkanı yeni bir dünya düzeninden bahsediyordu. Kasım 1990’da doğu ve batının iki askeri…

Küresel Politika-3

  Küresel Politika-3 İlk iki yazımızdan itibaren anlamaya çalıştığımız dünya siyasetine yön veren okullardan bu yazımız da Plüralist ve Marksist perspektife odaklanacağız.

Küresel Politika-2

  Küresel Politika-2 Küresel politika yazı serisinin birinci yazısında küreselleşen dünya ve idealizmden bahsetmiştik ikinci yazısında ise realizm yaklaşımından bahsedeceğiz.

Küresel Politika-1

  KÜRESEL POLİTİKA-1 Bu yazı dizimiz de 20. Yüzyılın sonunda ulusal bir çizgiden çıkıp küresel bir köye dönüşmemizin hikâyesini anlatacağız. Artık dünya üzerinde ulus devletin dışında neler oluyor bakmadan edemiyoruz bizi BBC ne kadar ilgilendiriyorsa CCTV de o kadar ilgilendiriyor. Peki dünya devletine doğru mu ilerliyoruz? Sınırlar önemini yitiriyor mu? Küreselleşme bize barışı mı yoksa…