Kapitalizmin Kaynağı ve Protestan Ahlakı’na Calvin’in Etkisi Üzerine Analiz

Kapitalizmin temelinin ve tabii ki dolayısıyla sömürgeciliğin başlangıç noktası Sanayi Devrimi kabul edilir. Ancak Sanayi Devrimi ve/veya Sömürgecilik işin sonuç kısmıdır ve esasen pratik bir olgudur.Teorik cevap ise daha karmaşık olup, Rönensans’ı,Reform’u,Fransız Devrimi ve Makyevelizm’in pragmatik bireyselciliğinin bile yer edindiği eklektik bir olgu olan,Hristiyan bireyin yeniden yorumlanmasıdır. Hristiyanlık,Aziz Augustinus’tan beri ve tabii ki özellikle Aziz…

Suriye Göçü ve Kadın Sığınmacılar

Bu mini alan araştırmasında, İstanbul Esenyurt bölgesine göç etmek zorunda kalmış Suriye’li mülteci kadın ve çocukların bölgeye olan entegrasyon süreçlerini incelenmiştir. Aşağıda linkten çalışmanın tümüne ulaşabilirsiniz. Suriye Göçü