Oy verme davranışı

Oy Verme Davranışı Oy verme davranışa olan akademik ilgi, davranışsal politika bilimine olan ilginin artmasıyla ayrı bir önem kazandı. Bu alanda çalışmalar ilk olarak Amerika’da ‘’The American Vote’’ çalışmasıyla dile gelmişti ve belki de politik kitle psikolojisi ile politikanın tüm sırlarını ortaya çıkarabileceği sanılıyordu. Bu büyük umutlar gerçekleşmese de bugün oy verme davranışının bilimsel analizi,…

Oy Atmanın Felsefesi

Oy Atmanın Felsefesi Temsil hakkında yapılan tartışmalar, tarih boyunca süregelen tartışmalardı fakat bu tartışmaların neredeyse hepsi seçimlerin temsil ve demokrasi için hayati bir öneme sahip olduğu fikrini kabul etmiştir. Seçimler bir demokrasi için çok önemli sayılsa da aslında tek başına yeterli olmadığı aşikârdır. Ama seçimler olmaz ise neredeyse demokrasi de olmayacaktır. Bu yaklaşımı ileriye götürüp,…

Şiddet

Abdullah Alperen & Hüseyin Salur – Hannah Arendt’te şiddet ve şiddetin kaynağı üzerine din sosyolojik bir inceleme