Oy Atmanın Felsefesi

Oy Atmanın Felsefesi Temsil hakkında yapılan tartışmalar, tarih boyunca süregelen tartışmalardı fakat bu tartışmaların neredeyse hepsi seçimlerin temsil ve demokrasi için hayati bir öneme sahip olduğu fikrini kabul etmiştir. Seçimler bir demokrasi için çok önemli sayılsa da aslında tek başına yeterli olmadığı aşikârdır. Ama seçimler olmaz ise neredeyse demokrasi de olmayacaktır. Bu yaklaşımı ileriye götürüp,…

Şiddet

Abdullah Alperen & Hüseyin Salur – Hannah Arendt’te şiddet ve şiddetin kaynağı üzerine din sosyolojik bir inceleme