Avrupa Birliği’nin Uluslararası Aktörlüğü Üzerine Değerlendirme

Avrupa Birliği, hukuki açıdan devlet değil bir uluslararası örgüttür. Bir devlet olmamasına rağmen, devlet gibi hareket edebilmektedir. Üye devletlerin egemenliklerinin belirli alanlarda devri ile oluşan bir havuz egemenliğine sahiptir. Fakat mutlak bir egemenliğinin olmamasından dolayı etkili ve etkin bir aktör olarak hareket edememektedir. Avrupa Birliği, bir uluslararası örgüte oranla daha çok alana etki eden, fakat…

Demokrasi Çelişkisi

Antik Çağ düşünürleri demokrasiyi niçin kötü bir yönetim biçimi olarak nitelendirmişlerdi? Şüphesiz bugün insanlar demokrat olmalarıyla övünmektedir. Fakat bunu Antik Çağ’da yapsaydınız sanırım bugünün totaliter rejim savunucuları gibi topa tutulacaktınız. Demokrasi denilen yeni tanrımızın, biz tarafından bu kadar yüceleştirilmediği bir dünyada insanlar kendilerinin yönetimini kendilerine değil de bir başkasına vermeye daha meraklıydılar. Bunun en temelde…

Modern Devletin Doğuşu

Bugün aslında hepimiz devlet denen etrafımızı çepeçevre saran bir olgunun içinde yaşamaktayız. Peki modern anlamda devletin dünya tarihinde yeri nedir? Sizce bugün modern devlet kavramı Locke ve Hobbes tarafından mı ortaya atılmıştır? Bu iki düşünür şüphesiz modern anlamda devleti inşa etmekte çok değerli noktaları gözler önüne sermektedir fakat ben sizler için henüz feodalitenin kol gezdiği…