Toplumsal Hareketlerin Psikolojik Arka Planı üzerine

          Bir toplumsal hareket içinde yer alan bireyin psikolojik arka planında birçok etmen yer almaktadır. Bu etmenler bir bireyin ortaklaşa girişimde bulunduğu amaca ve bu ortak amaçlar etrafından toplanan insanları gruplaşarak dayanışma içerisinde bulundukları bir girişim ya da girişimler olarak kavrayabiliriz. Tabi ki de burada söz konusu toplumsal hareketin oluşumundaki memnuniyetsizlikler, toplumsal karşılaştırmalar, duygular gibi…