Avrupa Birliği’nin Uluslararası Aktörlüğü Üzerine Değerlendirme

Avrupa Birliği, hukuki açıdan devlet değil bir uluslararası örgüttür. Bir devlet olmamasına rağmen, devlet gibi hareket edebilmektedir. Üye devletlerin egemenliklerinin belirli alanlarda devri ile oluşan bir havuz egemenliğine sahiptir. Fakat mutlak bir egemenliğinin olmamasından dolayı etkili ve etkin bir aktör olarak hareket edememektedir. Avrupa Birliği, bir uluslararası örgüte oranla daha çok alana etki eden, fakat…